سنجش

بیشتر

آیا به یک کاندیدا به دلیل ایرانی بودن رای میدهید؟


جواب

آیا در کشور میزبان تان با نژاد پرستی مواجه بودید ؟


جواب

آیا با دادن اقامت دائم به مهاجران غیر قانونی در آمریکا موافق هستید؟


جواب

آیا در خانهٔ خود با پدر یا مادر خود یا همسرتان زندگی‌ می‌کنید؟


جواب

چه مقدار از وقت آنلاین خود را در فیسبوک می گذرانید؟


جواب

به نظر شما ایرانی سال کیه؟


جواب

میزان تبعیض نژادی موجود در ایران را چقدر می پندارید؟


جواب

کدام را ترجیح می‌دهید؟


جواب

مهاجرت به کجا را ترجیح می دهید؟


جواب

سوال را با سوال جواب دادن ، " مموتی " باب کرد و سوال را تمسخر کردن ، " رفسنجانی " رویه کرد. آیا به نظر شما صحیح است که هر سنجشی مطرح می شود به جای جواب دادن یا ندادن به آن به خود سنجش یا سوالات آن ایراد بگیریم / تمسخر کنیم ؟


جواب

بیشتر