ویدیو

بیشتر

دهكده جهانی: نتايج احتمالی انتخابات رياست جمهوری آمريكا

در این سو و آن سو با فریدا صبا.

تبلت: معترضان همه روانی و مسؤلان همه عادی؟ ببینید چه کسانی مواد مصرف می‌کنند؟!

درس‌های هفت ‌خوان رستم

اجرای درس گفتار هفتخوان رستم هفتخوان که بیش از هزار سال پیشن نوشته شده چه ارتباطی با دنیای امروز من دارد و چگونه میتواند الگویی برای عبور از هفتخوان زندگی من باشد.

آیا ترامپ اقتصاد ایران را نابود کرده و آمدن بایدن فرقی عمده ایجاد می‌کند؟ صفحه دو آخر هفته

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا را کمتر مردمی به اندازه ایرانیان پیگیرانه دنبال میکنند. در شرایطی که ارزش پول ملی پایینترین رکورد خود را زده تورم و بیکاری بالاست و در مجموع اقتصاد وضع نابه سامانی دارد ...

آرایشگاهی در آبادان

کمبود کالاهای اساسی در ایران

ايران اينترنشنال بررسی دلایل کمبود کالاهای اساسی در ایران در گفتوگو با آرش حسننیا روزنامهنگار اقتصادی.

اگر احمد شاه سقوط نمی کرد: گفت‌وگو با سلطانعلی میرزا قاجار

بی بی سی: اینجا اتاق نشیمن منزل سلطانعلی میرزا قاجار مهمان برنامه به عبارت دیگر در پاریس است. او برادرزاده احمدشاه و رئیس کنونی ایل قاجار است. در بیروت متولد شده در پاریس بزرگ شده و می گوید عاشق ایران است. معتقد است که در ...

تاجر ایرانی کشته شده در ایتالیا

ايران اينترنشنال تاجر ایرانی کشته شده در ایتالیا قصد <<ارسال پهپاد>> به تهران را داشت. براساس این گزارشها واحد ویژه پلیس ایتالیا در طول چند سال گذشته تحقیقاتی را به دلیل <<ظن تلاش فیروز سعید انصاری برای ارسال سلاح به ...

تصویب طرح موسوم به کوپن الکترونیک در مجلس

ايران اينترنشنال نمایندگان مجلس طرح موسوم به کوپن الکترونیک را تصویب کردند. در صورت تایید این طرح از سوی شورای نگهبان به ۶۰ میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.گفتوگو با حسن منصور اقتصاددان

نمایش تیم تاج طلایی نیروی هوایی در برابر شاه، فرح و رضا پهلوی

ویکی پدیا: تاج طلایی نخستین و تنها تیم آکروجت تاریخ ایران تا به امروز میباشد که در زمان حکومت پهلوی بنیانگذاری شد و به فعالیت مشغول بودهاست. تاج طلایی زیرمجموعهای از نیروی هوایی شاهنشاهی بهشمار میرفتهاست. این تیم با ...

بیشتر