ایرون دات کام: شرایط استفاده
شرایط استفاده

مقررات و شرایط استفاده از این وب سایت

دسترسی و استفاده از این تارنما (وب سایت) مشروط به قبول قوانین و شرایطی که در اینجا قید میشود، می باشد. لطفا قبل از استفاده از وب سایت این مقررات را مطالعه کنید. با دسترسی، استفاده، مشاهده، مرور، و... از این سایت، شما موافقت خود با این مقررات را اعلام می کنید. اگر با این قوانین موافق نیستید، در این سایت ثبت نام نکنید. از طرفی دیگر، ثبت نام شما و فعالیت در سایت نشانه و دلیل بر این است که با قوانین سایت موافق هستید.
محتوا
محتوای این وب سایت (از جمله اما نه محدود به نوشته ها، اطلاعات، داده ها، صدا، ویدیو، و برنامه های کامپیوتری) که "محتوا" خوانده میشود، به عنوان خدمت به عموم توسط ایرون دات کام فراهم آورده شده است و فقط ممکن است برای مقاصد اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد.
حق تکثیر (کپی رایت)
محتوای این وب سایت تحت قوانین کپی رایت قرار دارد و هرگونه استفادۀ غیرمجاز از محتوای وبسایت ممکن است ناقض قوانین کپی رایت، علائم انحصاری، و سایر قوانین باشد. هرگونه نسخه برداری (کپی)، تکثیر، ویرایش، انتشار، ارسال، نشرالکترونیکی، انتقال یا توزیع محتوا فقط با کسب مجوز کتبی از ایرون دات کام مجاز است.
تغییرات در متن مقررات و شرایط استفاده از وب سایت
ایرون دات کام ممکن است این ضوابط و شرایط استفاده از وب سایت را در هر زمانی از طریق ایجاد تغییرات در متنِ مقررات و شرایطِ استفاده به روز برساند. به دلیل اینکه رعایت این ضوابط و شرایط برای کاربران این وب سایت الزامی است، توصیه میشود گاه به گاه برای بررسی قوانین و مقررات به روزرسانی شده به این صفحه مراجعه کنید. برخی مفاد این مقررات و شرایط استفاده ممکن است از طریق اعلامیه های صریح قانونی و یا قوانینی که در صفحات خاصی از وب سایت قرار خواهند گرفت جایگزین شوند.