عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۴ دی ۱۳۹۱

نواختن با ساز نامرئی توسط گروه پالت !

ISNA: چرا قدیمی‌ترین فروشگاه موسیقی ایران دو روز تعطیل بود؟

Iranwire: واقعه کمپ اشرف «کشتارکنتراتی» بوده است

ندای سبز آزادی : اشرف، مجاهدین و حقوق بشر

هوادار سازمان مجاهدین خلق نیستم ولی به نظرم کشتار اخیر اشرف بسیار وحشیانه بوده است و نادرست .نظر شما چیست ؟

در صورت حمله قریب الوقوع احتمالی آمریکا به سوریه ، پیش بینی شما چیست ؟

RadioFarda : جان کری: حمله شیمیایی در سوریه بدون مجازات نخواهد ماند

سوال را با سوال جواب دادن ، " مموتی " باب کرد و سوال را تمسخر کردن ، " رفسنجانی " رویه کرد. آیا به نظر شما صحیح است که هر سنجشی مطرح می شود به جای جواب دادن یا ندادن به آن به خود سنجش یا سوالات آن ایراد بگیریم / تمسخر کنیم ؟

... آری تنها گناه من وگناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت را ملی کرده ام و بساط استعمار و ...

BBCpersian: سیا به دست داشتن در کودتای ٢٨ مرداد اعتراف کرد

بیشتر