عمومی

دنبال کن

Moradi


جنسیت: مرد |

ساکن شهر: تهران | ساکن استان: تهران | ساکن کشور: کشور محل سکونتت رو انتخاب کن

عضو از ۱۸ آذر ۱۳۹۱

شیر یا خط

آرمیدگان ظهیرالدوله

استودان یزد : برج خاموشان

جنگ ظفار : شهدای ارتش شاهنشاهی

نیمه پنهان : عکس های جمشید بایرامی

دیدار با انور خامه ائی

مرگ تلخ

غزل های سلیمان

ویونا : شهر سرخ

بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم

بیشتر