عمومی

دنبال کن

غربزده


عضو از ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

کدام را ترجیح می‌دهید؟

غربگرا: آزمون هوش و حماقت!

دوزخیان روی زمین!

نتانیاهو جنگ طلب است یا دیگران شارلاتان؟

معجزه‌ی نتانیاهو!

نرمش قهرمانانه از اینجا آمد!

اجازه هست به شما بدبین باشیم؟

وطن‌پرستی را هم به آخوندها باختیم؟

یهودیان حق خوردن میوه‌های خوشمزه را ندارند !

غربگرا: پاییز

بیشتر