بلاگ

بیشتر

تاج قدرت از سر دین برگیریم! فیروز نجومی

بهر جنبشی که بنگری صرفنظر از محتوی و سوی و جهت ان راست...

من خانم گوگوش را به وکالت مردم دعوت می‌کنم و رای میدم

ااگر قرار است مردم کسی‌ رو وکیل خودشون کنند برای ...

لحظه همبستگی ملی فرا رسیده است! فیروز نجومی

نزدیک به نیم قزن از تجربه حکومت دین برهبری آموزگاران ...

دیکتاتور! فیروز نجومی

دیکتاتور شخص و یا فرد تنها نیست. دیکتاتور فرهنگ است. ...

آیا زمان اندیشه به بدیل دین فرا نرسیده است؟ فیروز نجومی

اینروزها بحث آلترتاتیو و الترناتیوسازی رهبری و بازی ...

سردار حاج قاسم سلیمانی عاشق جان باخته شهادت!فیروز نجومی

 از آن زمانیکه زمزمه ی حمله نظامی به تاسیسات اتمی ...

اسلام خصم آشتی ناپذیر زمان، و زوال حکومت آخوندی!فیروز نجومی

از آغاز آخوند که به منبر قدرت صعود نمود در اندیشه ...

چپ ایرانی و ترجمان ریشخند چپ یونانی!

یک یونانی چپ در مصاحبۀ تلویزیونی میگوید فقط بشرطی با ...

از افول تاریکی تا برآمدن روشنایی! فیروز نجومی

براستی چگونه باینجا رسیدیم؟ باینجائی که به پیشرفت در...

قتلهای حکومتی و جرایم دینی!فیروز نجومی

آنچه اینروزها قنلهای حکومتی میخوانند بویژه قتل دو ...

الله: اسطوره مهربانی یا خشونت و انتقام ستانی؟ فیروز نجومی

 این سوال سالها پیش این نگارنده را وا داشت تا بنقد ...

قیام فرمانبران وخروج انسان از حیوانیت! فیروز نجومی

انچه هم اکنون نزدیک بسه ماه است که در کشور ما روزانه...

جنبش بدون سر و بدون فرمان عمومی! فیروز نجومی

درفایل صوتی که اخیرا افشا گردیده است فایلی که سرتیپ ...

از معصومیت تا ریاکاری و بیشرفی!

 براستی چه چیزی را میتوان علت اینهمه بیرحمی و شقاوت ...

انقلاب در انقلاب!

تردید مدار که اشتباه بزرگی خواهد بود اگر هنوز بر آن ...

جنبش هنجار شکنی و عمامه پرانی! فیروز نجومی

جامعه ما در این دو ماه گذشته نشان داده است که بیش از 90 ...

"بیزاریم از دین شما نفرین بر آئین شما...!"فیروز نجومی

شاید امروز ضروری تر از هر زمان دیگری ست که بپرسیم ...

آزادی، آزادی آزادی! فیروز نجومی

آزادی آزادی آزادی نوائی که دل نشین تر از آن در سراسر ...

براندازی حجاب و دستیابی به زندگی و آزادی! فیروز نجومی

وقایعی که در بخش وسیعی از جامعه آخوندی بوقوع پیوسته و...

دوران پاکزدایی جامعه از آخوند فرا رسیده است!فیروز نجومی

ناظران وقایعی که در درون حکومت آخوندی میگذدرد و ...

بیشتر