بلاگ

بیشتر

آب، نان، آزادی؟ از خوزستان تا بلوچستان و کردستان! فیروز نجومی!

آیا میتوان آنچه را که در سرزمین خوزستان میگذرد کمتر ...

بیانیه کوشندگان در پشتیبانی از جنبش مردمی خوزستان

پشتیبانی از خیزش مردمی در خوزستان مردم آزادۀ ...

بساط حکومت دین را باید برچید! فیروز نجومی

بنظر میرسد ولی فقیه آخوند خامنه ای سرانجام پس از 32 ...

بحضرت عباس ری...م باین حجاب! فیروز نجومی

به حضرت عباس ری...م باین حجاب این جمله از زبان خانمی ...

ناقوس مرگ نظام بگوش میرسد! فیروز نجومی

پس از یک هفته تامل و چرتکه اندازی سر انجام در یک خطبه ...

نتیجه انتخابات: اراده ولایت، خصم آشتی ناپذیر اراده ملت! فیروز نجومی

آخوندهای زیرک و هوشمند آخوندهایی که در فریبکاری به ...

ای فقیه: شمشیر از گردن مردم برگیر اگر خواهان انتخابات اصیلی!فیروز نجومی

در حالیکه چند روزی بیش به برگزاری مراسم انتخابات ...

مردم سالاری دینی یا استبداد مضاعف دین و قدرت! فیروز نجومی!

خطبه ایکه آخوند خامنه ای در 14 خرداد مصادف با پیوستن ...

برخیز تا قشر مفتخوار و انگل جامعه را روانه زباله دان تاریخ کنیم! فیروز نجومی

براستی که زمان انقراض حکومت روحانیت فرا رسیده است. ...

بدریوزگی دربارگاه دین و قدرت پایان دهیم! فیروز نجومی

سرانجام تحلیگران و منتقدان نظام به نتیجه ای مشترک ...

ستیز با شمشیر و یا شریعت؟ فیروز نجومی

در شرایط کنونی تنها رابطه قدرت و مردم نیست که بیش از ...

سهم خواهی از ساختار قدرت! فیروز نجومی

اینروزها شاهد بر تنشی هستیم بین ریاست جمهوری اخوند ...

نه به بیعت با آخوندی که خدایی میکند! فیروز نجومی

آنچه ولایت فقیه آخوند خامنه ای در خطبه اخیرش (یکشنبه...

ظریف: در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد! فیروز نجومی

تا اینجا شواهد حکایت از آن دارند که معماران طراحان ...

فرمانبر خدا یا فرمانروای خود؟ فیروز نجومی

چرا باین روز دچار شدیم دچار مصیبت و نکبت ...

آخوند خامنه ای: طلب از قران کریم! فیروز نجومی

فرا رسیدن ماه رمصان فرصتی دیگری را برای ولی فقیه ...

برطبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟ فیروز نجومی

بار دیگر طبل پیروزی در حکومت اسلامی بصدا در آمد ...

امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون! فیروز نجومی

این روزها رابطه جمهوری اسلامی و کشور چین موضوع روز ...

خطبه نوروزی و فتح سنگردین! فیروز نجومی

امسال نیز همچون سال گذشته آخوند سید علی خامنه ای ...

چه جشنی و چه نوروزی!؟

در آستانه سال نو هستیم و روبرو با چه حسرتها و چه ...

بیشتر