بلاگ

بیشتر

یوم الله در راه است! فیروز نجومی

شنیدنحقیقتاز زبان آخوندی مثل آنستکه کسی بگوید فردا ...

ادامه امضاهای "بیانیه بیایید به هم بپیوندیم"

بیائید به هم بپیوندیم! سرنگونی جمهوری اسلامی با ...

روزی که کشور بی پدر شد

شاه موقع خروجش از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ درگیر یک بهت ...

پیروزی شگفت انگیزدمکراسی بر اراده معطوف بدیکتاتوری! فیروز نجومی

اگر بگوییم اینروزها آنچه در امریکا بوقوع پیوسته است ...

حکومت فقیه فروریزد، اگر دین را خانه نشین سازی!فیروز نجومی

چه بسا هنوز بسیارند تحلیگرانی که به حکومت ولایت فقیه ...

«پیوند با وظیفه عدالت!» فیروز نجومی

در دورانی که جنبش ضد دیکتاتوری در اوجخود بود وحکومت...

بیانیه بیائید به هم بپیوندیم

بیائید به هم بپیوندیم! سرنگونی جمهوری اسلامی با ...

بارگاه خرافات را از بیخ و بن برکنیم و بازار دین فروشان را بکسادی بکشانیم! فیروز نجومی

ترسم که بیهوده در پی یک ساختار سیاسی هستیم برای ...

شبهای مردگان! فیروز نجومی

انقلابمقدساسلامی انقلابی که نظام شاهنشاهی را واژگون...

جامعه اسلامی: فاحشه خانه غیر رسمی! فیروز نجومی

حکومت دین برهبری آخوندها همیشه خواسته آست که به ...

کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟ فیروز نجومی

بسیاری بر آنند که شرایط کنونی آماده است برای قدرت ...

عاشورای خونین ابان 98 و یزید زمان! فیروز نجومی

اگر در عاشورای حسینی امام حسین و اعضاز خانواده و ...

ای هموظن: چه جای یاس و نومیدی ست!؟ فیروز نجومی

شکست دانالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ...

براندازی دین: اندیشه ای ممنووع! فیروز نجومی

این چوب که بر پیکر ملت ما فرود میآید بدلیل ارتکاب به ...

درون از دین تهی دار تا بتوانی بپا خیزی! فیروز نجومی

بیش از چهار دهه است که از حکومت دین میگذرد بجای اینکه ...

فروپاشی نظام مشروطه و سکوت امیر طاهری! فیروز نجومی

آقای امیر طاهری چهره ای مشهور در عالم روزنامه نگاری ...

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران "در تبعید" و انجمن قلم ایران "در تبعید" نویسندگان ِدر بند را بدون قید وشرط آزاد کنید!

هموطنان عزیز مردم آزادیخواه جهان جمهوری اسلامی ...

از افسون دین تا افسون عقل! فیروز نجومی

برفراز منبر قدرت آخوند پروانه ورود به هر مقوله ای را...

بدحجابی بازتاب اراده معطوف به آزادی و خود آئینی! فیروز نجومی

اظهارات امام جمعه و ولی فقیه در اصفهانیوسف طبایی ...

نجات ایران یا رهایی از بند شریعت اسلامی! فیروز نجومی

فرا خوان تمامی اقشارو طبقات جامعه نهاد ها و ...

بیشتر