بلاگ

بیشتر

از درون ندای وحدت بگوش میرسد!فیروز نجومی

اگر نیک بنگری دریابی که این روزها حکومت اسلامی ...

باورهای مشترک و خاموشی قشر خاکستری! فیروز نجومی

چه خوب بود که در این مورد می توانستیم بتوافق برسیم ...

متهم اصلی: دین آخوند! فیروز نجومی

براستی چگونه باینجا رسیدیم؟ باینجائی که به پیشرفت ...

کنشی انقلابی: بر شکستن مرزهای جدایی جنسیتها! فیروز نجومی

اخیرا ویدیوئی در رسانه های اینترنتی به نمایش در امد ...

بد حجابی: اعتراض و مقاومت در برابر نظام جباردین و دینداری! فیروز نجومی

مقدمه: آنچه در پی میاید نوشتاری ست از دهه هشتاد در ...

حجاب اسلامی: نماد یکتایی و یگانگی دین و قدرت! فیروز نجومی

ریا و فریبکاری حکومت آخوندی بر همه آشکار است. رازی ...

عبور از حکومت آخوندی بدون عبور از دین!فیروز نجومی

  هنوز پاسخ قانع کننده ای باین سوال داده نشده است که ...

حجاب اسلامی: حفظ زنان از وسوسه های شهوانی مردان!فیروز نجومی

اگر بگوئیم حجاب اسلامی ترین نماد نظام ولایت است درست ...

نه نا آرامی و نه نگرانی، سخن فریب است و ریاکاری! فیروز نجومی

در هفته ای که گذشت رهبر معظم انقلاب آخوند خامنه ای ...

زن ایرانی، نماد دیگری نفی نظام اسلامی! فیروز نجومی

سرانجام آنچه رژیم دین را بزیر فرو میکشد جنب و جوش زنان...

بیداری غرایز جوانان و فروپاشی حکومت آخوندی!فیروز نجومی

در شرایط کنونی این قدرت نیست که سخن میگوید. قدرت نه ...

چگونه خداوند نام الله را بر خود نهاد؟ فیروز نجومی

بسم اللهشاید مقدس تر و ساده تر از این عنوان نتوان در ...

چهارشنبه سوری، فرا رسیدن نوروز و مرگ حکومت آخوندی! فیروز نجومی

سالی دیگر بر عمر حکومت آخوندی بر عمر حکومت نکبت و ...

سخن با گوسفندان و آگاهی های کاذب!فیروز نجومی

هم اکنون پس از برملا شدن فاجعه حملات شیمیایی به مدارس...

مسمومیت های زنجیره ای و بوی گند دین آخوندی!فیروز نجومی

واقعیت آن است که بوی گند دین آخوندی و یا"اسلاام ...

اسلام: دین مردمی و یا ایدیولوژی آخوندی؟ فیروز نجومی

جنبش رهایی بخش زن زنددگی آزادی مثل هر جنبش و یا هر ...

براندازی حکومت خدا یا حکومت ولایت فقیه؟ فیروز نجومی

ولی فقیه جلوه علم بیکران الهی به ولایت الله خداوند ...

تجاوز بدختران جوان و ربایش تقدس واقتدار از دین!فیروز نجومی

خبر تجاوز بدختران جوان در "خودروی ون" ماموران سرکوب ...

فتح سنگر دین! فیروز نجومی

آخوندهای حاکم درست است که سپاه و لشگر و توپ و تانک و ...

تاج قدرت از سر دین برگیریم! فیروز نجومی

بهر جنبشی که بنگری صرفنظر از محتوی و سوی و جهت ان راست...

بیشتر