بلاگ

بیشتر

ناپدید شدن فره ایزدی و سقوط آخوند خامنه ای! فیروز نجومی

اگر فراموشی در نهاد بشر نهاده نشده بود عقل و خرد و ...

گذار از دوران تاریکی بروشنایی وجنبش برچیدن بساط دین و درونسازی آن!فیروز نجومی

ژینای زیبا چنان چون فرشتگان آسمانی در دست اهریمن دین...

تا کی باید حقیقت را پنهان بداریم! فیروز نجومی

همه میدانند که چندان ساده نیست که آنچه در درون میگذرد...

انفعال جمعی، رمز بقای حکومت دینی!فیروز نجومی

شاید زمان آن فرا رسیده است که نو بیاندیشیم و راههای ...

انقلاب‌های شوروی و ایران؛ حباب آهنینِ حجاب!

تنها یک هفته بعد از استعفای گورباچف و درست سی سال ...

اسلام یا حکومت آخوندی، کدامیک را باید برانداخت؟ فیروز نجومی

پاسخ باین سوال در آنچه در پی میآید آشکار میشود. ...

خاموش سازی آشکار کنندگان حقیقیت و اراده معطوف بکین خواهی و انتقاستانی در اسلام!

در حیرتم که کنش جنایتکارانه فردی بنام هادی مطر که ...

زمان واریزی حوزه های علمیه به زباله دان تاریخ فرا رسیده است! فیروز نجومی

کارزارهای گوناگونی که گریبان نظام را فرا گرفته است ...

کین خواهی و انتقام ستانی، درونمایه حکومت اسلامی! فیروز نجومی

این یاد آوری شاید لازم باشد که در شرایطی که دین بر ...

چه اشتباه بزرگی، اخوندی را بر جایگاه الله نشاندیم! فیروز نجومی

تا پیش از سال 1357 تاریخ طول و دراز ما تاریخ حکومت شاهان...

مماشات با دین ادامه دارد! فیروز نجومی

نزدیک به نیم قرن است که از فروپاشی نظام شاهنشاهی و ...

نه بفرمانبری! فیروز نجومی

کارزار حجاب- بی-حجاب نشان داد که اجباری ساختن هرچیزی ...

بمناسبت حجاب-بی-حجاب: حجاب در ستیز و خصومت با عفاف! فیروز نجومی

بمناسبت حجاب- بی- حجاب علما فقها آیت اله ها مجتهدین و ...

بر آمدن جنبش آخوند ستیزی! فیروز نجومی

آنچه هم اکنون در جامعه ایکه دین و آخوند بر آن حاکم اند ...

شیپور بیداری! قیروز نجومی

زمان دمیدن در شیپور بیداری فرا رسیده است. آری باید ...

پنهان سازی حقیقت تا کی؟ فیروز نجومی

براستی تا کی بایدحقیقترا پنهان سازیم و روپوشانی کنیم...

آب، نان، آزادی! فیروز نجومی

آنچه در شرایط کنونی بر ما حاکم است ادامه نظام اسارت ...

بوقلمون ترکیه!

حتماً شنیده‌اید که ترکیه در جدال با بوقلمون در ...

اقتصاد (جمهورى اسلامى) به زبان ساده

اقتصاد جمهورى آخوندى به زبان ساده:  تحريم ----> فروش ...

آخوند خامنه ای: دروغپردازی همراه با خیالپردازی!فیرو ز نجومی

 شرم و حیا نه گنده گوئی و دروغبافی های آزاردهنده آزار...

بیشتر