بلاگ

بیشتر

آیا گذار از دین حاکم فرا نرسیده است؟ فیروز نجومی

ترسم بیهوده در پی یک ساختار سیاسی مناسب برای ...

از همآغوشی با علم هسته ای تا بازگشت بدوران رسالت! فیروز نجومی

اگر بگوییم که سلطه حکومت دین بر جامعه ما دینی که مظهر ...

بشویم آنچه باید باشیم: انسان و آزاد! فیروز نجومی

امروز رژیمی که بر ما حکومت میکند بازتاب آن ارزشهایی...

بخاکسپاری دین انسان ستیز برخیزیم!فیروز نجومی

چه ایرادی دارد اگر دین انسان ستیز را بخاک سپاریم و ...

اسلام، بازدارنده یا بانی قهر و خشونت و انتقام ستانی؟ فیروز نجومی

 اخیرا تصاویری از درون اسارتگاههای نظام مقدس اسلامی ...

بیگانگی از خود و از دیگری مانعی در راه براندازی! فیروز نجومی

وقتیکه ساختار دین و قدرت باهم یکی و جدا ناپذیر و ...

خوشامدگویی باسلام یا گریز از آزادی! فیروز نجومی

باز گشت طالبان بافغانستان و اینکه چه برنامه ای را ...

ظـهور در پـرواز کـابل ــ پـاریـس

گزارشی از شمیران زاده من در ماه مِی ۲۰۲۱ میلادی ...

در نا امیدی بسی امید است! فیروز نجومی

گفته میشود که طالبانامروزهمان طالباندیروزنیستند.که ...

افغانستان: بازگشت طالبان و برآمدن تاریکی! فیروز نجومی

آنچه در چندین روز گذشته در کشور افغانستان بوقوع ...

دعوت به همگرائی و پرهیز از اختلافات در پروسه دادگاه حمید نوری

از زمان دستگیری حمید نوری در۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر...

از صحرای کربلا تا مقاتله زندانیان سیاسی در 67!

محرم امسال بویژه عزاداریهای عاشورا برغم خطر شیوع ...

جنبش مردمی و ظهور اراده معطوف به رهایی و آزادی! فیروز نجومی

بعضا تحلیلگران سیاسی جنبش اعتراضی امروز را جنبشی ...

امریکا ستیزی، نه آب، نه نان و نه آزادی! فیروز نجومی

در نظام مردم سالاری دینی گویارسمرا بر این نهاده اند ...

آب، نان، آزادی؟ از خوزستان تا بلوچستان و کردستان! فیروز نجومی!

آیا میتوان آنچه را که در سرزمین خوزستان میگذرد کمتر ...

بیانیه کوشندگان در پشتیبانی از جنبش مردمی خوزستان

پشتیبانی از خیزش مردمی در خوزستان مردم آزادۀ ...

بساط حکومت دین را باید برچید! فیروز نجومی

بنظر میرسد ولی فقیه آخوند خامنه ای سرانجام پس از 32 ...

بحضرت عباس ری...م باین حجاب! فیروز نجومی

به حضرت عباس ری...م باین حجاب این جمله از زبان خانمی ...

ناقوس مرگ نظام بگوش میرسد! فیروز نجومی

پس از یک هفته تامل و چرتکه اندازی سر انجام در یک خطبه ...

نتیجه انتخابات: اراده ولایت، خصم آشتی ناپذیر اراده ملت! فیروز نجومی

آخوندهای زیرک و هوشمند آخوندهایی که در فریبکاری به ...

بیشتر