بلاگ

بیشتر

آخوند خامنه ای: طلب از قران کریم! فیروز نجومی

فرا رسیدن ماه رمصان فرصتی دیگری را برای ولی فقیه ...

برطبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟ فیروز نجومی

بار دیگر طبل پیروزی در حکومت اسلامی بصدا در آمد ...

امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون! فیروز نجومی

این روزها رابطه جمهوری اسلامی و کشور چین موضوع روز ...

خطبه نوروزی و فتح سنگردین! فیروز نجومی

امسال نیز همچون سال گذشته آخوند سید علی خامنه ای ...

چه جشنی و چه نوروزی!؟

در آستانه سال نو هستیم و روبرو با چه حسرتها و چه ...

بقای حکومت آخوندی تا براندازی حجاب اسلامی! فیروز نجومی

در سالگرد روز جهانی زن سزاست بخاطر آوریم که در چهار ...

فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت! فیروز نجومی

کار جمهوری اسلامی به راه های باریک و دلانها تنگ و ...

زمان خروج از حیرت!فیروز نجومی

نظامی که امروز بر ما حاکم است نظامی که تا گلو در ...

از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت! فیروزنجومی

تحول و دگرگونی بزرگی که در چهار دهه گذشته بوقوع ...

نامه گروهی از آمریکاییان ایرانی تبار به آقای جوزف بایدن

هموطن! با کپی و پیست کردن متن انگلیسی و ارسالش به آدرس...

هژمونی دین و حکومت ولایت تا قیامت! فیروز نجومی

پس از چهل و دو سال سلطه دین بر جامعه بدرستی روشن نیست...

نمازگزاری: کنشی مقدس یا موهن؟ فیروز نجومی

بر ما ست که باین واقعیت اشراف یابیم که تا زمانیکه ...

با ویروس دینفروشی چه باید کرد؟ فیروز نجومی

زمان زدودن باورهای خرافی و پاک سازی درون خود از ...

یوم الله در راه است! فیروز نجومی

شنیدنحقیقتاز زبان آخوندی مثل آنستکه کسی بگوید فردا ...

ادامه امضاهای "بیانیه بیایید به هم بپیوندیم"

بیائید به هم بپیوندیم! سرنگونی جمهوری اسلامی با ...

روزی که کشور بی پدر شد

شاه موقع خروجش از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ درگیر یک بهت ...

پیروزی شگفت انگیزدمکراسی بر اراده معطوف بدیکتاتوری! فیروز نجومی

اگر بگوییم اینروزها آنچه در امریکا بوقوع پیوسته است ...

حکومت فقیه فروریزد، اگر دین را خانه نشین سازی!فیروز نجومی

چه بسا هنوز بسیارند تحلیگرانی که به حکومت ولایت فقیه ...

«پیوند با وظیفه عدالت!» فیروز نجومی

در دورانی که جنبش ضد دیکتاتوری در اوجخود بود وحکومت...

بیانیه بیائید به هم بپیوندیم

بیائید به هم بپیوندیم! سرنگونی جمهوری اسلامی با ...

بیشتر