بلاگ

بیشتر

راه ارتباطِ مُردگان با ما از طریقِ رویاهاست

ما ایرانیها از جمله مَردمانی هستیم که اعتقادِ زیادی ...

مستبدِ عریان

ایمان آقایاری علی خامنهای به روال سالیان گذشته به ...

حوزه های علمیه خصم آشتی ناپذیر رهایی جامعه از سنت و شریعت!فیروز نجومی

اگر کمی بدقت بنگری متوجه شوی که حکومت دین برهبری ...

چند نکته درباره راه سوم (موج سوم) – پوریا زراعتی

  درباره انتشار این مطلب حضور حکومتی قرون وسطایی در ...

گسترش جنبش اعتراضی دانشجویی، بحران ایدئولوژیک - سیاسی آمریکا

افق گسترش جنگ و ویرانی آذر ماجدی دنیا بر لبۀ پرتگاه ...

خایه های مردها را کشیدن

گل گلاب داستان گشت ارشاد و حجاب اجباری داره به ...

کشتی توفان زده!

  حکایتهای محله ما {۳} در شامگاه یکشنبه در آخرین ماه ...

من و معارضات آنارشیستیک

مرتضی سلطانی می توانم بگویم اگرچه رویهمرفته آدم ...

مـاجـرای عروسـی خونیــن‎

پس از این که اردوان پنجم (واپسین شاهنشاه اشکانی است ...

نشانی‌های مادرم

نشانیهای مادرم مجید نفیسی ای ماه بلند! منتظر چه ...

مثل فصل که عوض می‌شود...

ایلکای دوستی داشتم که همیشه بدهکار و به نوعی گرفتار ...

کشف حجاب: قانون شکنی یا انحراف از مبانی اخلاقی؟ فیروز نجومی

واقعیت آنستکه پس از گذشت 45 سال حکومت اسلامی نتوانسته ...

کوروش، ایرانیان و کابوسِ تک‌خداباوری!

 آرمان امیریچه می‌شد اگر خدایِ فلسفه همچنان ...

دماغ پینوکیو

اون روز جشن سنتی و سالیانه ایی در میدان انقلاب لاس ...

سیب تلخ

  تهران محله فقیرنشین ما سال ۱۳۴۵ حوادث هر چقدر هم ...

هلن

 هلنمجید نفیسی        بیاد قربانیان کشتار ...

میخام کلا جونتو کیسه بکشم یوهاهاهاها!

از ماجراهای من و عمو یدی بخش دوم (آخر) روزهای سوم تا ...

مـَـه رویـانِ بـَــد‎

کتاب خوانانِ حرفهای با بنده هم عقیده بوده اگر بگویم ...

نامی که باید فریاد کرد: نیکا

... و در میان بستری از خونبا دختران نابالغ همخوابه ...

براندازی دین: خوشخیالی یا ماجرا جویی وتندروی!فیروز نجومی

   براندزی دین آیا خوشخیالی ست و یا ماجرا جویی یا ...

بیشتر