عکس

بیشتر

انقلاب سفید ما منطبق بر احکام دین مبین اسلام است

شاه در سالِ ۴۳ خورشیدی می گوید؛ انقلاب سفید ما منطبق بر ...

عزا عزاست امروز

آبادان در عزاست امروز

دختر ۱۴ ساله از زندگی‌ چه می‌‌داند

صاحبِ آرشیوِ بزرگی از روزنامههای مختلفِ چاپِ ایران هستم ...

همه‌ی ما عاشقِ خانم رابینسون شدیم

اعتراف میکنم که وقتی این فیلم را دیدم ـــ به سنِ قانونی ...

"برادران لیلا" رسما توقیف شد

اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی با صدور ...

دو ملای نقاب‌دار، به فاصله‌ی ۱۱۱ سال

یکی برای اینکه نبیند و دیگری برای اینکه دیده نشود. یک ...

وقتی که کلاه شاپو اجباری شد ...

درچنین روزی در  ۲۸ خرداد ۱۳۱۴ بخشنامه‌ی استفاده از کلاه ...

نظر و اعتقاد ابراهیم یزدی در رابطه با بهاییان‎‎

شهریور ۵۸ خورشیدی ـــ بروس لینگن کاردار سفارت آمریکا در ...

بندر دبی متعلق به ایران است‎‎

در بهمن ماه ۱۳۰۶ خورشیدی؛ خبر رسید که انگلیس ـــ قصد ایجاد ...

میورال ایستگاه متروی میدان اعدام

بیشتر