عکس

بیشتر

وارتان گریگوریان، ناجی ارمنی- ایرانی کتابخانه عمومی نیویورک درگذشت

بی بی سی: وارتان گریگوریان دانشمند ایرانی ارمنی علوم ...

امپراتور مقدس روم بچه ننه‌ای بیش نبود

جوزف دوم امپراتور مقدس روم امپراتور مقدس روم و پادشاه ...

دسته گل پیکاسو

این عکسی از تابلوی دسته گل پابلو پیکاسو نقاش بزرگ ...

منظریه

دیروز بعدازظهر کوسکو پرو.

سـه یـار دبستـانی

در داستان سه یار دبستانی که ادوارد فیتزجرالد (نویسنده ...

مادر

دیدزن‌های حمامِ زنانه در تهران دستگیر شدند

تصویری از روزنامهای اطلاعات ـــ حوالی سال ۵۵ خورشیدی... شکی...

Sun Tzu

سون تزو ژنرال و استراتزیست بزرگ چین شرقی بود که بین سالهای ...

رقـصِ مــرگ

وحشت از مرگِ سیاه ـــ اثر غیرمنتظرهی دیگری نیز داشت شوخ ...

بکتاش آبتین به دلیل ابتلا به کرونا در بهداری زندان اوین بستری شد

کانون نویسندگان ایران:بکتاش آبتین به دلیل ابتلا به کرونا...

بیشتر