عمومی

دنبال کن

غربزده


عضو از ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

غربگرا: آزمون هوش و حماقت!

غربگرا: پاییز

غربگرا: تشکر ویژه از بانو اشراقی!

غربگرا: شاه اسلام پناه!

غربگرا: نمونه‌های دهگانه از استانداردهای دوگانه

غربگرا: مسخره بازی اصلاحات و مضحکه‌ی انتخابات

غربگرا: بسیجی خیبر در حال عملیات!

غربگرا: از هفته‌ی اعدام تا هفته‌ی انتخابات آزاد!

غربگرا: تفاوت ملّت و امّت!

غربگرا: آزادی‌خواهانِ تروریست! (بخش یکم)

بیشتر