عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

ایران و اسرائیل


جواب

حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل


جواب

ایران و اسرائیل


جواب

احتمال جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا


جواب

کشور فلسطین


جواب

لذت بخش ترین وسیله نقلیه


جواب

ماشین برقی


جواب

قتل داریوش مهرجویی و همسرش


جواب

جنگ در اسرائیل و غزه


جواب

اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی


جواب

بیشتر