عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۱ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

کشور فلسطین


جواب

لذت بخش ترین وسیله نقلیه


جواب

ماشین برقی


جواب

قتل داریوش مهرجویی و همسرش


جواب

جنگ در اسرائیل و غزه


جواب

اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی


جواب

همکاری مخالفان خارج کشور با میرحسین موسوی و اصلاح‌طلبان برای براندازی جمهوری اسلامی...


جواب

بعد از جمهوری اسلامی، مجازات اعدام باید حذف شود


جواب

خامنه ای کی می میرد؟


جواب

اولین رئیس جمهوری دموکواتیک ایران که خواهد بود؟


جواب

بیشتر