عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

آیا شاهد شروع سقوط جمهوری اسلامی هستیم؟


جواب

آیا جمهوری اسلامی شکننده تر از هر زمان دیگر شده؟


جواب

بریتانیا تحت سلطنت شاه چارلز سوم


جواب

در اوقات فراغت دوست دارم...


جواب

به شما پیشنهاد می شود برای کار و زندگی در کره ماه زندگی کنید


جواب

بعد از یک عمر یاد گرفته ام...


جواب

آیا جانشین خامنه ای یکی از پسران او خواهد بود؟


جواب

اولین اقدام حکومت جدید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چه باید باشد؟


جواب

چشم‌انداز همکاری ایران، روسیه و ترکیه


جواب

دونالد ترامپ بخاطر حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱


جواب

بیشتر