عمومی

دنبال کن

Esfand Aashena


جنسیت: مرد |

ساکن کشور: ایالات متحده

عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

نی مار که صد در صد کشک.—جهانشاه جاوید
نحوه توزیع غذا در میان مردمی که از ساعات ابتدایی صبح در استادیوم حضور دارند به نحو مناسبی انجام نشد. کارتن های ساندیس و غذا بر سر مردمی که بیرون ورزشگاه ایستاده اند پرتاب می شود و ماشین های حمل غذا و نوشیدنی در میان مردم چرخ می خورد و مردم نیز دنبال آن می دوند. جمعیت حاضر در ورزشگاه آزادی شعار می دهند "توپ، تانک فشفشه، نهار ما چی می شه؟"—خبرنگار مهر پنجشنبه 29 فروردين 1392
آنچه برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم امتیازهایی است که امروز وجود دارد منهای ضعف های موجود.—آیت الله خامنه ای مشهد ۱ فروردین ۱۳۹۲
آن گوهر گم گشته به دنيا پدرم بود - محبوب همه يار همه تاج سرم بود - هرجا كه زمن نام و نشاني طلبيدند - آوازه نامش سند معتبرم بود —از اشعار صفحهٔ تسلیت

بیشتر