عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

«مسابقه انشای ایرون» با جوایز نقدی!

سگ خور: انفجار رمزارزها

پروانه ی مورلیا

نامجو یک گام به جلو برداشت صد گام به عقب

تهمینه فقط یه چیز می خواد

راه اندازی هشتگ

شبی که تازه فهمیدم یعنی چی

باز هم iranian.com ؟

زبان وامانده

با هم بنویسیم: دورت بگردم

بیشتر