عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

راهنمای پرو برای ایرانیان

کتاب مقدس برای عصر مدرن

پیش بینی هوش مصنوعی: ایران درسال ۲۰۲۴

لولو، ممه و ماچوپیچو

کابوس کالیفرنیا

«مسابقه انشای ایرون» با جوایز نقدی!

سگ خور: انفجار رمزارزها

پروانه ی مورلیا

نامجو یک گام به جلو برداشت صد گام به عقب

تهمینه فقط یه چیز می خواد

بیشتر