عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

نامجو یک گام به جلو برداشت صد گام به عقب

تهمینه فقط یه چیز می خواد

راه اندازی هشتگ

شبی که تازه فهمیدم یعنی چی

باز هم iranian.com ؟

زبان وامانده

با هم بنویسیم: دورت بگردم

با هم بنویسیم: موجودات ناشناخته

«با هم بنویسیم» شماره ۲

طوفان جورجیا

بیشتر