عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۸ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

موبایل؟! چه عجب!

«مسابقه انشای ایرون» با جوایز نقدی!

آمریکای جنوبی چطوره؟

قبل از اینکه فاجعه بشریت رو سر همه خراب شه

از پشت سینما تاج تا ناف کلمبیا

باشگاه گلستان

بالاتر از هوس

لولو، ممه و ماچوپیچو

خبر مسرت بخش افزایش حقوق به ۳۲۰ تومن در ماه در شرکت نفت ایران و انگلیس

فاطمه فریده است

بیشتر