عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

۱۰ پرتره: نقاشی های سورنا پرهام10

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مرد مدادی: نقاشی های داوود کوچکی53

نمایش گالری در اندازه بزرگ

سرکلاس: نقاشی های مسلم خضری30

نمایش گالری در اندازه بزرگ

مکتب سقاخانه : نقاشی های منصور قندریز36

نمایش گالری در اندازه بزرگ

درخت پرست: نقاشی های داوود امدادیان34

نمایش گالری در اندازه بزرگ

طبیعت‌بی‌جان‌: نقاشی های امیرحسین اسماعیلی30

نمایش گالری در اندازه بزرگ

خطاطی نقاشی های سالار احمدیان30

نمایش گالری در اندازه بزرگ

غیر ت:‌ نقاشی های ابرین باقری43

نمایش گالری در اندازه بزرگ

درون دل: آثار پریما شاهین مقدم23

نمایش گالری در اندازه بزرگ

همه‌چیز: نقاشی های فرشاد فرزان کیا34

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر