عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

زیر و رو: نقاشی های زهرا شفیع50

نمایش گالری در اندازه بزرگ

آبادانی: نقاشی های محمدحسین ماهر34

نمایش گالری در اندازه بزرگ

نقاط حساس: نقاشی های شهروز صدر130

نمایش گالری در اندازه بزرگ

آه وین: آثار هنری فرشید لاریمیان (فرشیدو)49

نمایش گالری در اندازه بزرگ

ناکجا: عکاسی هنری رامین حائری زاده (۲)35

نمایش گالری در اندازه بزرگ

خداپرستان: عکاسی هنری رامین حائری زاده (۱)46

نمایش گالری در اندازه بزرگ

ریشه های ایرانی: نقاشی های مجید بیتا58

نمایش گالری در اندازه بزرگ

تقاطع‌ هنر و اعتراض: عکاسی شیدا سلیمانی36

نمایش گالری در اندازه بزرگ

شیردل: تکه دوزی «سی سی» 58

نمایش گالری در اندازه بزرگ

گذشتگان: نقاشی های امیر کریمی40

نمایش گالری در اندازه بزرگ

بیشتر