عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۴ دی ۱۳۹۱

هوادار سازمان مجاهدین خلق نیستم ولی به نظرم کشتار اخیر اشرف بسیار وحشیانه بوده است و نادرست .نظر شما چیست ؟


جواب

در صورت حمله قریب الوقوع احتمالی آمریکا به سوریه ، پیش بینی شما چیست ؟


جواب

سوال را با سوال جواب دادن ، " مموتی " باب کرد و سوال را تمسخر کردن ، " رفسنجانی " رویه کرد. آیا به نظر شما صحیح است که هر سنجشی مطرح می شود به جای جواب دادن یا ندادن به آن به خود سنجش یا سوالات آن ایراد بگیریم / تمسخر کنیم ؟


جواب

به دیکتاتوری حکومت ایراد می گیریم ولی خودمان نظرات مخالف را تحمل نمی کنیم ...


جواب

در جلسه دیروز مجلس جمهوری اسلامی چندین بار در مورد " فتنه " صحبت شد.نظر شما در این مورد چیست؟


جواب

چه شغلی را برای آینده " محمود " پیشنهاد می کنید ؟


جواب

پیش بینی شما درباره امکان اتحاد یا حداقل ائتلاف نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی چیست ؟


جواب

از زمان پیدایش بهائیت ، از جانب مردم و تمام حکومتهای ایران به آنها ظلم شده است


جواب

اوضاع مصر به کدام سمت پیش می رود ؟


جواب

انتخاب روحانی = پیروزی استراتژیک مردم


جواب

بیشتر