عمومی

دنبال کن

غربزده


عضو از ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

مسئول تمام جنایتهای رژیم از امروز به بعد کسانی هستند که رای دادند.—خودم
چرا امشب اکبر غمگینه—جعفر
خدایا یک پولی به من بده یک عقلی هم به بعضی‌ها!—خودم
از شاعران و مجانین و انقلابیون دوری کنید تا رستگار شوید!—خودم
این دود سیه فام که از بام وطن خاست ... از ماست که بر ماست—محمدتقی بهار - ملک الشعرا

بیشتر