عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

آیا به یک کاندیدا به دلیل ایرانی بودن رای میدهید؟


جواب

آیا در کشور میزبان تان با نژاد پرستی مواجه بودید ؟


جواب

آیا با دادن اقامت دائم به مهاجران غیر قانونی در آمریکا موافق هستید؟


جواب

وقتی از شما می پرسند کجایی هستید چه میگویید؟


جواب

آیا حاضرید به پناه جویان ایرانی که در کشورهایی مانند اندونزی در زندان هستند کمک کنید


جواب

درآمد سالیانه شما چه قدر است (به دلار یا معادل آن)


جواب

اگر شرایط برایتان فراهم شود آیا به اسرائیل سفر میکنید


جواب

به کدام یکی از این شبکه های خبری اعتماد بیشتری دارید


جواب

به چه موسیقی گوش میدهید


جواب

آیا شما برای موسیقی ، فیلم ، نرم افزار پول میدهید یا مجانی دانلود میکنید


جواب

بیشتر