موسیقی

بیشتر

ستین، گمنو: کمش کن

شاهين نجفى: بواسير

سوال: آخرین سوال

کلام: سوال آهنگساز: شاهرخ تا ته تو حلق قانونم و گیر مثل استخون نه بالا میرم نه پایین نه هضم نه جای گفت‌وگو اینا که سر گنگشون انگار دشمن فرضیه نه انگار واقعیت پر از خون و تن زخمیه یه آمریکا معذرت اگه هیچ غلطی نکرد میشد ...

تیسا: یکی دیگه

آصف آریا (RokoshaA Remix): دستات

آیدا جباری: آتش، شعله برکش

ترجیعبند برگرفته از سرود خاطرهانگیز <<آتش شعله برکش>> تقدیم به همه قیامآفرینان آتشافروزی که بر شبانهی ظلم و ستم شعله میکشند سینه پر از داغ شده طاقتمان طاق شده بر دهن یاوهی تو مشت چه مشتاق شده خشم من و عکس تو را شعله فقط ...

فرامرز اصلانی: تو

همه کسم توهر هوسم توهم نفسم توبال و پرم توهمسفرم توبیش و بسم توگرمی خانهشور ترانهمتن غزل توشعر و سرودمبود و نبودمقند و عسل تونغمه ی سازممحرم رازم از روز ازل تونغمه ی سازممحرم رازم از روز ازل توبی تو خموشمبا که بجوشم؟جفت ...

گلسا: آینده

Vocals , Words : Golsa Guitar , Songwriting , Production : Taha Mazaheri Bass : Amid Bonakdar Drums : Farid Farzianpour Saxophone : Hooman Darkhi Mix Mastering : Bardia Karim khan Coverart : Terme Ziaei Guitars and vocals recorded at Andisheh music studio by Mani Monadizadeh . Drums Recorded at 54 music studio by Pouya Payvar

سهراب پورناظری، دنیا کمالی: هزار باده‌ی ناخورده

فرامرز اصلانی⁩: سرودی در زمان انقلاب ۵۷

بیشتر