عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آبان ۱۳۹۲

اگر قانون اساسی برپایه حکومتی سکولار در ایران تدوین شود، چند درصد از مردم بدان رای مثبت خواهند داد؟

فرح دیبا در لرستان، خرم آباد، آبشار نوژیانFarah Diba in Nojhian Waterfall, Khorramabad, Lorestan

میزان تبعیض نژادی موجود در ایران را چقدر می پندارید؟

آیا می دانستید بهترین انار ایران متعلق به منطقه "سیاو" (Si Aw) در لرستان است؟

آبشار بیشه، لرستان (Bisheh Waterfall, Lorestan Province, Iran)

پتانسیل استان لرستان را در زمینه گردشگری در چه حد می پندارید؟

بیشتر