سنجش

بیشتر

بازی فوتبال ایران و کانادا بهتر است...


جواب

بعد از مرگ می خواهم...


جواب

انتخاب شما چیست؟


جواب

اهل معاشرت با خانواده و دوستان ...


جواب

آیا از وایاگرا یا داروهای مشابه استفاده می کنید؟


جواب

آیا موافقید اگر با محرومیت تیم ملی ایران از رفتن به جام‌ جهانی موضوع ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی حل بشود؟


جواب

برای ترک این دنیا چه زمانی بهتر است؟


جواب

جنگ اوکراین موقعیت پوتین را...


جواب

احتمال جنگ هسته ای


جواب

در بحران اوکراین مقصر اصلی کیست؟


جواب

بیشتر