عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

خانه ۲۴ متری من در روسیه: اگر شما جای من بودید اینجا زندگی می کردید؟

کلوخ پز در اقلید، فارس

اعتراض قربانیان اسیدپاشی به سخنان دو امام جمعه

منازعه قره‌باغ فراتر از یک جنگ محدود است

منازعه قره‌باغ فراتر از یک جنگ محدود است

گفتگوی ناصر تقوایی با احمد شاملو

کشف اعدام ۳۳ نفر در شهریور ۱۳۶۲

آزار جنسی و تجاوز در ایران؛ روایت سکوت‌هایی که شکستند

کوچه: ماجرای سارا امت علی،خبرنگار جسور و گزارش فساد آیدین آغداشلوی معروف!

بی بی سی: فریاد زنان ایران از تجربه تلخ آزار جنسی

بیشتر