عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

تهران‌بیرو: روزهای دود و خاکستر: عکس‌های انقلاب چه چیزهایی را به ما می‌گویند و چه چیزهایی را نمی‌گویند

شهرفرنگ: دراویش دوران قاجار

شهرفرنگ: تهران در شب (مجموعه عکس)

شهرفرنگ: دفتر دیکته و انشا، ۱۳۱۶

شهرفرنگ: جلد صفحه های موسیقی فیلم پیش از انقلاب

شهرفرنگ: تصاویری از عمارت خوانساری (نزدیک میدان فردوسی)

انتخاب: زندگی گذری "تن‌فروشان" در خانه میخک

شهرفرنگ: اپرای تهران (۱۳۵۳-۱۳۵۴)

گاردین: سفری به ایران مرکزی

شهرفرنگ: تجریش:‌ پنج ساعت مانده به تحویل سال

بیشتر