کاریکاتور

بیشتر

دکان گروگان گیری و «تبادل زندانی»

طرحعابد زارعی عباس عراقچی: تبادل زندانیان بر اساس منافع ...

رؤیای آزادی

کاری از مانا نیستانی در آسو امیدمان به آزادی بود و ترسمان...

مردم انار هم نخورند، مشکلی ایجاد نمی‌شود!

کاریکاتوریست پروانه ایزدخواست: باقری عضو هیات مدیره ...

رفع تحریم ها

طرحعابد زارعی امام جمعه موقت تهران: اینجا برای رفاه ساخته ...

فرعون زمان

طرح ازاحمد اکبری @azhargushe

پشتک و وارو و جفتک و جادو

طرح از احمد اکبری @azhargushe نرمش قهرمانانه: روحانی موافقه ...

افتخارات بابا‎

طرح مانا نیستانی برای ایران وایر ۲۵ آبان؛ روزی که همه چیز...

آبان خونین

طرحعابد زارعی سیمای خامنهای در آبان ۹۸؛ آمر کشتار و هادی ...

تلاشِ مسئولین برای کنترل کرونا

کاریکاتوریست پروانه ایزدخواست:در حالی که میانگین روزانه ...

بی تحریم و با تحریم

مانا نیستانی در ایران وایر سالگرد اعتراضهای آبان؛ از بخشش...

بیشتر