کاریکاتور

بیشتر

دوئل نابرابر...

ناهار ساچمه !!!

ali karimi

سرکوب !!!لات کوچه خلوت

صدای انقلاب

زن زندگی آزادی

جدول خونین ...

برخورد خشونتآمیز ماموران با یک زن معترض . در این تصاویر یکی...

امین تارخ

سوغاتی !!!

پرچم ایران

طرحی ازOsama Hajjaj رئیسی دستور <<برخورد قاطع>> با اعتراضات را ...

بیشتر