عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

مدالیت:  برای نیکا

حسن و سامر:  حق

همایون شجریان:  خون از رُخم بشوی

فریاد:  ما ارتش ایرانیم

علی سورنا:  بزن حرومی

سالی:  ایران خودم

Plug Montana:  رنگین کمون

حافظه آدم هیچ‌جا نمی‌رود. تنها یک تلنگر می‌خواهد. یک بو، یک تماس دست، یک صدا و نوای موسیقی یا حتی...

پویان جی سی:  رنگین کمون

این واقعیت که زنان طی یک تاریخ طولانی مورد سرکوب و ستم بوده اند، سندی بر خشن بودن مردان نیست. این...

بیشتر