عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

سوسن:  «کلاه مخملی» در فیلم «قیصر»

وضعیت نارنجی

پورنوگرافرِ مصیبت وضعیت بحرانی را به واقعه‌ای تکین که فاقد گذشته و آینده است، به لکه‌ای محدود روی...

گروه ۱۲۷ :  خسروخوبان

فریما موفقی، سهیل الله‌دادیان:  مشتاق: دونوازی شنیدنی کمانچه و تنبک

آقای آفاق چه می‌دانست که پدرش هم روزی به دنبال همان گنج گشته ولی آنرا نیافته، از این روست که حکم...

فریدون فروغی:  پروانه ی من

هنگامی که سعی کردم دریچه را باز کنم، او تلاش کرد با زور ـــ جلوی من را گرفته و با عصبانیت داد زد ...

بمرانی:  خارجی

پیمان سلیمی:  حاصل جمعمون

بیشتر