عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۹ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

حالا چطور باس به این زبون نفهما حالی می‌کردم که آخه شیر زنم توی اون نگاه آبی یخ زده ت! واسه مایی ...

مصطفى خزری:  ریدی به من

نگاه حیوان: آثار حکاکی مرجان سیدین

خوانندگان کُرد:  کافه ویانا در سنندج

با دقت که فکر می‌کنم ناراحت هم نیستم. از دیروز بهتر فهمیدم که چرا این بار خیلی ناراحت نیستم چون ...

اعظم کارگر فلاح:  زارنجی: موسیقی جادویی شمال خراسان

گروه اسرائیلی «لیراز»:  کنسرت آهنگ های ایرانی

گاهی یک حضور٬ تو را می برد به سال های دور. سال های صبح جمعه های کوهی. گیاهی سر راه آن جمعه ها ...

همون خودِ واقعی باشین و مطمئن بشین اون کسی‌ رو که انتخاب می‌کنین رفیقِ راه‌تون باشه، وگرنه یا ...

منصور:  آی عشقم

بیشتر