عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۱ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

مخالفت با حقوق و آزادی زنان و اصرار در حجاب اجباری هم می تواند نقاط آسیب پذیرِ پیکر جمهوری اسلامی...

بهرام نورایی:  لمس

وحید:  اجبار

مکس مهاجر:  زیرزمین

سینصاد:  اشتباه خوب

تهی:  اوه

مجید سالاری:  بدو ای بندری

ابی عالی:  غم مجنون

گروه قانون‌نوازان (دیبا):  سلام

در پیِ نبردها، سازش‌ها، شکست‌ها و دستاوردهای اندک، در نهایت احساس خفگی عمومی جامعه را به عصیانی ...

بیشتر