عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

ذات کارتون علیه دیکته هایی است که قدرت بر ما می‌خواند، آن را برای تایید ظلم، تایید سانسور، تایید ...

آرمین ابراهیمی:  حرفای همیشگی

کامبیز:  علم عشق

آه وین: آثار هنری فرشید لاریمیان (فرشیدو)

ضیاء:  رینگو

آمدم بپرسم، دهانش افتاد به جانم. خونم را دوشید. بی‌جان شدم. دنده در دنده، سنگین و سبک، چراغ سبز و...

غلامحسین بنان:  کاروان

سارا پیروان:  پرستوهای خسته (فرامرز اصلانی)

از کرولاین یاد گرفته ام خودم باشم و نه هزار شخصیت پیچ در پیچ! که خودم هم نمی دانم کدامشان هستم. ...

گلسا رحیم زمانی:  سایه

بیشتر