عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

حسین پارسا :  پوچ

رای من در انتخابات ریاست جمهوری برای...

خانم چادری کناریم که با پررویی خودشو رو صندلی شیش نفره که الان هشت نفر شدیم جا داده وسط همین ...

آنیتا:  دیدی شد

کسی که رأی می‌دهد، حقِ گفتنش را به دیگری محوّل می‌کند. هر رأی دادن، در هر صورتی، دست برداشتن از ...

سوگند:  عاشق شدم

میلاد درخشانی :  حرف بزن

حیدو هدایتی:  لُکّه

سینا ساعی:  خونه

سوگند:  خونه

بیشتر