عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۵۸ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

اردشیر کامکار و کامبیز گنجه‌ای:  ابوعطا؛ کمانچه‌نوازی با تنبک

مدت زمان سکس برای شما معمولا چقدر است؟

گوگوش و مارتیک:  آدم و حوا

صدای زمانه ی ما، «هشدار» است. رو به خود ایستادن و نهیب زدن برای جلوگیری از تسلیم و فروریختن. ما ...

عبدالرحمان باطوری:  در نهان‌خانه دل

فريدون فروغی:  گرفتار

گروه كُر راديو ايران:  آ سلماز (سريال اتش بدون دود)

سحر محمدی:  درد دوری

امروز نه به اعدام را به نه به جمهوری اسلامی پیوند می‌دهیم و نمی‌گذاریم خون نویدها و پویاها پایمال...

آیا برای دفاع از خود در خانه اسلحه (تفنگ...) نگهداری می کنید؟

بیشتر