عمومی

دنبال کن

غربزده


عضو از ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

دوزخیان روی زمین!

نتانیاهو جنگ طلب است یا دیگران شارلاتان؟

معجزه‌ی نتانیاهو!

نرمش قهرمانانه از اینجا آمد!

اجازه هست به شما بدبین باشیم؟

وطن‌پرستی را هم به آخوندها باختیم؟

یهودیان حق خوردن میوه‌های خوشمزه را ندارند !

روابط شبان رمگیِ جبهه دو خرداد و امت همیشه در صحنه!

بسیجی مفقودالاثر!

...

بیشتر