عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

آیا به یک کاندیدا به دلیل ایرانی بودن رای میدهید؟

آیا در کشور میزبان تان با نژاد پرستی مواجه بودید ؟

آیا با دادن اقامت دائم به مهاجران غیر قانونی در آمریکا موافق هستید؟

وقتی از شما می پرسند کجایی هستید چه میگویید؟

آیا حاضرید به پناه جویان ایرانی که در کشورهایی مانند اندونزی در زندان هستند کمک کنید

درآمد سالیانه شما چه قدر است (به دلار یا معادل آن)

اگر شرایط برایتان فراهم شود آیا به اسرائیل سفر میکنید

به کدام یکی از این شبکه های خبری اعتماد بیشتری دارید

به چه موسیقی گوش میدهید

آیا شما برای موسیقی ، فیلم ، نرم افزار پول میدهید یا مجانی دانلود میکنید

بیشتر