عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

امپراتوری رسانه‌ای خامنه‌ای

تهران‌بیرو: روزهای دود و خاکستر: عکس‌های انقلاب چه چیزهایی را به ما می‌گویند و چه چیزهایی را نمی‌گویند

ديدار

شهرفرنگ: تهران در شب (مجموعه عکس)

ناوچه ی ببر در شهریور ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱ خورشیدی)

عمر خیام (محصول ۱۹۷۵، پارامونت)

تیم کشتی اسراییل در مسابقات جهانی کشتی تهران (۱۹۷۳)

آگهی فیلم «قصاص»

شهرفرنگ: دفتر دیکته و انشا، ۱۳۱۶

شهرفرنگ: جلد صفحه های موسیقی فیلم پیش از انقلاب

بیشتر