سنجش

بیشتر

همین که عبارت «ایران شاهنشاهی» را میشنوم:


جواب

من معتقدم که زنان حق آزادی و انتخاب خود را دارند در


جواب

چقدر طول میکشه که آمریکا از این کابوس MAGA خلاص بشه


جواب

کاش طرف:


جواب

ترامپ در محاکمه‌های خودش


جواب

گنه کردم گناهی پر ز لذت...چند نفر را تابحال عاشقانه و لب به لب بوسیده اید؟


جواب

تا چه سنی خداپرست بودید؟


جواب

به دیدار مادربزرگ رفته اید و هنگام بازگشت، و برای امنیت راه، او از شما میخواهد که کتاب مقدس را بوسیده، از زیر آن رد شوید. چنین میکنید؟


جواب

در سیستم «جمهوری» مورد علاقه من در آینده ایران، رییس جمهور:


جواب

بعد از جنجال تعرض جنسی گروهی از سلطنت طلبها به عالی پیام (هالو) در لندن:


جواب

بیشتر