سنجش

بیشتر

آخرین باری که ذهنیت تان این بود که: «اگه آخوندا برن، من برمیگردم ایران» چه زمانی بود؟


جواب

آیا حاضرید از آمریکا یا دیگر کشورهای غربی به کشور دیگری مهاجرت کنید؟


جواب

پدر یا پدربزرگ شما به یکی از زبان ها( یا گویش ها) ی محلی در ایران صحبت میکرده. امروز حاضرید هفته ای یک ساعت این زبان(یا گویش) رابصورت آنلاین فرا بگیرید؟


جواب

به چند تا از آرزوهایتان رسیده اید؟


جواب

بعد از ۲۰ سال حضور در خاک افغانستان، امریکایی‌ها این کشور رو ترک کردند. بلافاصله طالبان، قوی تر و مسلح تر از سابق برگشتند و در ظرف ۵ روز شهر های بزرگ رو تصرف کردند و رئیس جمهور رو فراری دادند. بنظر شما:


جواب

در میان لیست اسامی مردان فامیل شما(پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و... پدرتان) چند نامی از پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، حسن، علی، ... )دیده میشود؟


جواب

در میان لیست اسامی پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و پدرتان، چند نامی ار پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، علی، رضا... )دیده میشود؟


جواب

جنگ ایران و اسرائیل


جواب

آیا ایران بعنوان یک کشور منسجم در حال فروپاشی است؟


جواب

کدام رسانه فارسی زبان را بیشتر دنبال می کنید؟


جواب

بیشتر