سنجش

بیشتر

هر چه سنم بالاتر میرود، بیشتر معتقد میشوم که: لعنت بر:


جواب

ایران و اسرائیل


جواب

حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل


جواب

ایران و اسرائیل


جواب

آیا بالاخره ترامپ قادر خواهد بود که ازادانه دردوره نهایی انتخاب ریاست جمهوری پیش رو کاندید شود؟


جواب

در صورت جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا


جواب

احتمال جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا


جواب

کریسمس را در دیار کفر چگونه گذراندید؟


جواب

کشور فلسطین


جواب

لذت بخش ترین وسیله نقلیه


جواب

بیشتر