همه چیز

بیشتر

talmoud: I wonder how much Shah's 10000 Rials would worth now a days? Still 140USD?

Jahanshah: بسیار عالی! زنده و پایدار باشید.

CyrousMoradi: ممنون شراب سرخ عزیز در بین همه این نویسندگانی که در بالا اعلام کردی اغلبشون کم و بیش تحت...

CyrousMoradi: خیلی ممنون شراب سرخ تعجب میکنم در برابر این تعداد مستشرق که جنبه های مختلف فرهنگ شرق را مطالعه...

Firoozeh_Khatibi: این بخشی از کتاب "خاطرات و طنزهای سیاسی" و رمان طنز "میخ اسلام در سرزمین کفر" نوشته پرویز خطیبی...

Jahanshah: جدا.... زن ایرانی بودن از اولین تا آخرین نفس مبارزه ست.

Faramarz: سیروس خان, در فرهنگ ایرانی همیشه صحبت از شراب, باده, می, ساقی, ساغر و شراب شیراز است, نه...

CyrousMoradi: خیلی ممنون شراب سرخ ترکیب رنگ‌ها به خصوص برای نشان دادن حرارت آتش خیلی زنده است.میشود هرم آتش و...

Hasan_Khadem: جناب دکتر نفیسی با درود به شما براتون آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارم .

CyrousMoradi: ممنون شراب سرخ عزیز از این پست ژولیوس سزار روز 15 مارس سال 44 قبل از میلاد در نتیجه توطئه ائی...

بیشتر