همه چیز

بیشتر

MojiF: @redWine مرسی، لطف دارین، شرمنده میکنین. MojganF67@gmail.com

ShazdeAsdolaMirza: روغن کرمانشاهی و برنج دم سیاه و گوشت شیشلک بود که خانمها خوشکل و خوش هیکل میشدند. امان از روغن...

CyrousMoradi: خانم ترابی . راستش من خیلی به متل و فلکلور عامیانه علاقه دارم. به وزه نقش زنان در جامعه ایرانی....

shirinvazin: چقدر خوب

Venus_Torabi: از من بپرسین باس بین مَردُم و مُردَم یکی رو نسخه پیچید واسه اینوریا و یکی واسه اونوریا...اگه تا...

RedWine: دختر دار شدم سوری جان، از طریقِ لقاحِ مَصنوعی (قضیه در لابراتواری در ترکیه انجام شد بی آنکه...

Jahanshah: بسیار عالی.

ShazdeAsdolaMirza: یکی از کوسهها شبیهه رفسنجانی میزنه

ShazdeAsdolaMirza: I always suspected that 30% of us are idiots :-)

MahSha: نوشته ی زیر را دوستی برای من فرستاده است. آن چنان مرا تحت تاثیر قرار داد که حیفم آمد آن را با...

بیشتر