همه چیز

بیشتر

Negareman: مرسی از شما که خوندین میمنون جان عزیز، امیدوارم روزهای بهتری برای کشورمون در پیش داشته باشیم.

Jahanshah: شهیره عزیز. نویسنده اکسیژن ناشر است. وقتی نویسنده به خوبی شما باشد که چه بهتر. ممنون از محبت و...

MojiF: @CyrousMoradi خیلی خوب بود خاطره تون آقایِ مرادی. :))) اون بستنی فروشی هنوز هست و بسیار...

CyrousMoradi: ممنون فرامرز از کامنت نکته جالب تحقیق این پزشک همون پیدا کرده اقلیت 27 درصدی حامی...

MeemNoon: فرامرز عزیز ایران ما الان تو هر رشته ای همچین تابلوهایی زیاد داره و اینجور به اصطلاح مدیریت ها...

Massoudeh_Khalili: فرامرز عزیز شما زودتر از من دست بکار شدید. من بعد از بسته شدن سفارت چند ماه طولانی سپری شد تا...

Jahanshah: عالی شراب جان. لذت بردم خیلی. آخرش خوشحال شدم که فهمیدی قدرت داشتن <<چندان چیز خوبی نیست.>>...

RedWine: حالا خیلی عادت به خواندنِ این سبکِ نوشتاری ندارم، مگر اینکه دوباره به سمتِ خودش مرا جذب کند، به...

Tapesh: اصل ماجرا هم از این قراره که داداش این خانوم دنبال این مرد بودن و اومدن توی این لحظه خفتش کردن...

RedWine: جّدِ شما جّدِ من را کشته، آیا این حرکت تروریستی نبوده است؟ برگههای استنطاقِ میرزا موجود است،...

بیشتر