همه چیز

بیشتر

CyrousMoradi: خیلی ممنون. در مورد اون سالهای دهه های شصت و هفتاد که مردان ایرانی زیادی برای کار به ژاپن...

ahang1001: در آینده از دوران طلاییه ترامپ خواهند گفت.... مو هاشو میگم

ahang1001: سوال اینجاست که اوضاع کی یخورده بهتر میشه؟

ShazdeAsdolaMirza: آقا فرامرز: حوزه علمیه قم یادت نره!

Faramarz: وقتی با کمال تعجب میشنیدم که افرادی که قیافه و سر و شکل معقولی داشتند میگفتند که, "ما اومدیم...

ShazdeAsdolaMirza: دیگه از این هم در بدر تر؟ گاسم یه بلیط بخرم سی همون سفینه فضائ که قراره جی جی رو از کهکشان راه...

ShazdeAsdolaMirza: مژی خانم، شاید دلیل دوستی ما این باشد، که هر دو در یک زمینه کار میکنیم ... وصل و پینه و تعمیر...

v.zamaani: مسابقه ایی در کار نیست. هر روز شهروندان ایران دارند از ج. ا ریزش می کنند. شما زودتر به ویرانگری...

Negareman: مرسی که توجه کردین و نوشتین جناب مرادی خیلی جملهی قشنگی فرمودین که رنگینکمان فرهنگی خیلی...

MajidNaficy: Naomi Shihab Nye: Thank you. I love Iranian music so much!

بیشتر