عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

ستین، گمنو: کمش کن

سوال: آخرین سوال

تیسا: یکی دیگه

آصف آریا (RokoshaA Remix): دستات

آیدا جباری: آتش، شعله برکش

گلسا: آینده

سهراب پورناظری، دنیا کمالی: هزار باده‌ی ناخورده

فرامرز اصلانی⁩: سرودی در زمان انقلاب ۵۷

تیسا: جعبه ی موسیقیم

ماهور: تو بمانی و من

بیشتر