عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۰ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

رضا پیشرو: دیوونه ۲

با صدای عهدیه و لبخونی فروزان: ممه رو لولو برده

الکس اصلی: نصفه شبی

یاس، همراه با امین: بغض

اردلان طعمه: بسلامت

شهرام شکوهی: مدارا

شهرزاد: گل من

سهراب پاکزاد: این چه حالیه

هومن اژدری: هتل

ژانت راتستین یهودیان: شیرای (سروده های) یهودیان ایرانی

بیشتر