عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۱ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

سیمین غانم (ریمیکس Dynatonic): سیب

رضا یزدانی: نوستالژی

عیسی بلوچستانی: ناصر چوک بی ریا

مصطفی سرایی: زورق

علی پاشا، علی تی: جواتی

مهیار: این روزا هم می گذره

برزن کوهی: ناقوس

بوم باکس: پیگیر

نوید، رض، سورنا، بامداد: چاردیواری (ریمیکس نکو)

بوم باکس: ماشین بغلی

بیشتر