عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۱ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

سحر زکریا، صبا کمالی و دانیال مقدم: حوری

عرفان طهماسبی: چه کنم

شادمهر عقیلی: بارون دلم خاست

محمود بابلسری: پیک اول

جاستینا: چشم

جاستینا: سایه روشن

ستین: آقا ببخشید

داریوش: وطن، پرنده‌ی پَر در خون

مجید رضوی: چشم نظر

سِر: رقص قاصدک

بیشتر