موسیقی

بیشتر

بابک افرا: خانوم

گوگوش: اجرای نخست ترانه ی "پل"

ابراهیم منصفی: آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک

آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک دستم بگه تا پا بشم با دوریت آشنا بشم جارم بزن تا خو نرم وا یه دردی دوا بشم قد یارم بلندن شیرینن وا مثل قندن ماشین سرخ پر گاز اکنت دلبرم بی مه ناز اکنت دلبرم رفتن راه دور دلم بی او ...

سهیل نفیسی: یار عزیز

گروه زب و حانیا: لیلی‌جان

سه نقطه بند: شاید باید

سام گوهربين: بيا بريم

پیمان سلیمی با صنم معروفخانی: نهان

على نصيريان: يادِ جوانى

علی قمصری: تار ایرانی؛ قسمت چهل و هشتم (جلفا)

آذربایجان ایران؛ جلفا (رود ارس)   به نظر من «وطن دوستی» یعنی اینکه «با فکر و زیستی مستقل از حکومت و با احترام به کشورهای دیگر برای مرزها و هویت کشورت احترام قائل باشی». من در کشورم در بهترین دوره ی زندگی ام ممنوع الفعالیت...

بیشتر