موسیقی

بیشتر

سپيده رئيس سادات: تا دمى بياسايم

شیرین: میان پرده از بالت گایانه

آرام خاچاطوریان میان پرده از بالت سوئیت گایانه

امين بانى و محمد رضا عليمردانى : فال

شیرین: رقص عایشه

آرام خاچاطوریان رقص عایشه از بالت گایانه

عبدالوهاب شهیدی (۱۳۰۱ - ۱۴۰۰): آن نگاه گرم تو

گروه آونگ: دلبر ناب دلم

حامد نيك پى: قلندر

شیرین: نمایشگاه هنرمندان کوچولو

کَلْمَسْت: یار یار

آهنگ و ترانه محلی شمیرانات

The Ways: اتاق آبی

در کناری از خانه ی ما اتاقی است سرد و آبی تخت و گیتارِ کهنه ی من عکس یک زن به دیواری است زنِ زیباروی و خندان یارِ من بود او دورانی کنون من ماندم و من گیتاری و سیگار و تنهایی عشق من رفت به تنِ خاک طعم شب نیست جز بیداری ای ...

بیشتر