"کشور آمریکا در حدود نیم قرن است که به دنبال فناوری ماشین زمان است، به عنوان مثال در 4 سال گذشته برای دستیابی به چنین فناوری سالانه بیش از 10 میلیارد دلار هزینه صرف کرده است اما کشور ایران توانست با تنها صرف 400 تا 500 هزار تومان ماشین زمان بسازد.

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920117000067