عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ آذر ۱۳۹۱

علت برکناری مرسی چه بود؟


جواب

رهبر انقلاب: انتخابات نشان داد كسانی كه طرفدار نظام هم نیستند به نظام اعتماد دارند


جواب

با آمدن دولت آقای روحانی آینده را چگونه می بینید؟


جواب

زلزله های اخیر ایران


جواب

با توجه به اوضاع کشور آیا ایرانیان شایسته زندگی در این شرایط هستند؟


جواب

انگیزه اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟


جواب

آیندگان در مورد ما چگونه قضاوت خواهند کرد؟


جواب

چشم انداز ایران در سال 92 را چگونه می بینید؟


جواب

انگیزه جمهوری اسلامی از تشدید پارازیتها و محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت چیست؟


جواب

سال 91 برای شما چه سالی بود؟


جواب

بیشتر