عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

دیروز آخرین روز پاییز بود. آیا جوجه هایتان را شمردید؟


جواب

به نظر شما اگر ما از مخالفین رژیم در داخل ایران مثل خانم ستوده, آقای نوریزاد, آقای ملکی, خانم محمدی و میلیون ها نفردیگر که ۶ سال پیش به خیابان ها ریختند بپرسیم که نظرشان در باره مذاکرات اتمی چیست, جواب آنها چه خواهد بود؟


جواب

دلتون میخواست که حسابی پولدار بودین ولی یک چشم نداشتید؟


جواب

حسن روحانی از ایرانیان خارج از کشور خواسته است که سرمایه و اندوخته خود را به ایران بیاورند و در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند. نظر شما چیست؟


جواب

به نظر شما، سیاست واقعی جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا چیست؟


جواب

وقتی که حسابی گشنه هستید، بیش از هر چیز هوس چه غذایی را میکنید؟


جواب

قدرتمندان نظام جهوری اسلامی همیشه از مظلوم بودن خود و خلق خدا صحبت میکنن. آیا مظلوم بودن خوبست؟


جواب

واکنش جهانشاه در باره پیشنهادات ما که ایرون دات کام باید کمی تغییر کند و سنجش کم شود ولی مطالب دیگربیشتر شود، چه باید باشد؟


جواب

به نظر شما اگر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت بشود چه میشود؟


جواب

بیشتر