عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

رامش درگذشت

احسان دریا دل:  کوچمون

انتخاب : ۵ ایرانی-‌آمریکایی در تیم انتقالی بایدن

جان پدر کجاستی؟

دکتر عباس میلانی - خروج شاه

پرویز پرستویی و عایشه گل:  این صدای منه

فروزان اومده

محسن یگانه و عایشه گل:  بهت قول میدم

پدر سگ

مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن!

بیشتر