عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

مه آ‌ذین:  بترس از من

ایران ۱ - سنگال ۱ گل سردار آزمون

به‌خاطر قانون تیم ملی تا الان نتونستیم چیزی بگیم تا اردو تمام شه ولی دیگه طاقت نیاوردم، تهش می‌شه...

ایران ۱ - اروگوئه ۰ با گل طارمی

ابی: اگر رئیسی را می‌دیدم، آب دهانم را نثار صورت او می‌کردم

جوک های پـَـَـ نَ پـَـَـ

فینال کشتی حسن یزدانی با دیوید تیلور

فاطمه مهلبان:  دلخواه جان

فیلم خرس نیست

پیام یاسمین مقبلی فضانورد ناسا به دختران ایران

بیشتر