عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ آذر ۱۳۹۱

" گرامي باد اول ماه مي، روز جهاني کارگر"

 

 
ما بر شما حکومت مي‌کنيم (دربار- حکومت)
ما شما را مي‌فريبيم (روحانيان)
ما به شما شليک مي‌کنيم (نظاميان)
ما به جاي شما مي‌خوريم (سرمايه‌داران)
ما عوض همه کار مي‌کنيم (کارگران)

صفحه روي جلد مجله «کارگر صنعتي»، واشينگتن، 1911
 
 

 

نزدیک شدن به انتخابات ریاست جنگل

شایستگی خلایق

ما رکورد زدیم !

قابل توجه نسل گمراه 57

قابل توجه پناهندگان ایرانی و ایرانیانی که پشت در سفارتخانه ها
ساعت ها به صف می ایستند تا
شاید با هزار منت و ذلت یک ویزا بگیرند.
زمان خدا بیامرز با گذرنامه ایرانی به هرجای دنیا که می خواستی با سربلندی
و افتخار سفر می کردی تازه منت ایرانی را نیز می کشیدند

ایران از نگاه کاربران اینترنت

عاقبت حمله آمریکا به ایران !!

بیشتر