عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

فرامرز آصف: کمر باریک من

گفتار ٤ شاهین نجفی: اسید بازی...

مجید کاظمی : این کجا و آن کجا

گروه افرودایتیز چایلد - ۱۹۷۰ : ساعت پنج : دمیس روسس

Justin Hayward - Moody Blues: Nights In White Satin

روزبه: میگم خفه

Team Melli Song: آهنگِ تیم ملی‌، جام جهانی‌۲۰۱۴ رپ- بندری

استاد سیاوش- محمد رضا شجریان: ببار ای بارون ببار .... با دلُم گریه کن، خون ببار ... به یاد عاشقای این دیار ... به داغ عاشقای بی مزار ای بارون

استاد سیاوش- محمد رضا شجریان: چهره به چهره

محسن نامجو: ای یار یاروم

بیشتر