عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ دی ۱۳۹۱

در پاسخ به حمال ( hamal) و به بن روس( benross) درباره ی صهیونیسم و اسراییل!

رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها

آمریکا و داعش در عراق/ پ. مهرکوهی

جنگ سوریه در عراق / پ. مهرکوهی

تنش میان ایران و عربستان در عراق / پ. مهرکوهی

خوشحال ها و“هپی“ ها به بهشت نمی روند/ پ. مهرکوهی

پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی

چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ پ. مهرکوهی

نگاهی به آینده ی احتمالی ی اوکراین و اروپا/ پ. مهرکوهی

طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس!/ پ. مهرکوهی

بیشتر