عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

عملیات "وعده صادق!"

تظاهرات زنان در ایران و فرانسه!

https://twitter.com/Charlie_Hebdo_/status/1702371883335950490

 

مناظره نامزدهای جمهوریخواه

می تونم!

سناتور کروز در مکزیک یا مریخ!

مهتاب در نیویورک!

هواشناسی ترامپ!

فساد برادران لاریجانی

نطق ترامپ در کنگره آمریکا

کباب برگ بعد از شروع تحریم ها!

بیشتر