عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ آبان ۱۳۹۱

Pitbull, J. Lo & Claudia Leitte:  We Are One - Ole Ola ویدیوی آهنگ رسمی فیفا2014

از مردم متنفری؟ نه از شون متنفر نیستم، فقط وقتی دو رو برم نیستند حس بهتری دارم!

براساس یک نظر سنجی جدید نزدیک ۴۰ ایرانیان می گویند اگر اسرائیل با فلسطینیان از در صلح درآید و از سرزمین های مورد اختلاف بیرون برود، ایران باید اسراییل را به رسمیت بشناسد.نظر شما چیست

صدای آمریکا: افزایش طرفداران به رسمیت شناختن اسرائیل و رابطه با آمریکا در ایران

شخصی امردی به خانه برد و درهمی به دستش نهاد و گفت بخواب تا بر نهم امرد گفت من شنیده ام که تو ...

جان باید که بماند، مال آید و شود

ابتذال: بسیار به کار بردن چیزی تا اندازه ای که از ارزش آن بکاهد!

فارسی شکر است

Oasis:  Songbird

Sergei Rachmaninoff:  Piano Concerto No. 2

بیشتر