عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آذر ۱۳۹۱

درباره حمله رضا علیجانی به براندازان!

یک کلیپ جالب!

حرفهای دردناک دختر سرملوان نفتکش سانچی!

تظاهرات سراسرى دهمین شبانه روز

تظاهرات چهارشنبه 3 ژانویه 2018 مقابل بی بی سی از ساعت 4:00 تا 7:00 بعد ظهر

مردم تهران در چهار راه ولی عصر ماشین پلیس را چپ کردند

ایما همه بیکاریم خداتونه درآریم

ادامه قیام ملت ایران 10 دی ماه 1396 تجمع تهران در میدان ولیعصر

قیام 8 دی 1396 مردم سراسر ایران، شعارهای ملی و طنین ندای روحت شاد رضا شاه

گفتگو با امید دانا و ستیز ش با دمکراسی

بیشتر