عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

سوگند :  ساعت برگرد

شوهر کجا بود!

آدم ها در دو حالت يكديگر را ترك مى كنند، اول اين كه احساس كنند كسى دوستشان ندارد، دوم اين كه ...

"محسن رضایی این دفعه رئیس جمهور نشه، رو مقام معظم رهبری اسید میپاشه"

پیشنهاد می کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای جلیلی و یک ...

رقص بندری پسرک آبادانی در حمام

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت: ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از ...

"وزارت اطلاعات، وزارت کشاورزی نیست"

"کشور آمریکا در حدود نیم قرن است که به دنبال فناوری ماشین زمان است، به عنوان مثال در 4 سال گذشته ...

13 تون به در. دشمناتون در به در. رفقاتون گل به سر. خوشی هاتون صد برابر.

بیشتر