عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ آبان ۱۳۹۱

صدای آمریکا: افزایش طرفداران به رسمیت شناختن اسرائیل و رابطه با آمریکا در ایران

دو-ال: چهار کوآرتت تی‌.اس الیوت برگردان مهرداد صمدی / انگلیسی - فارسی

Do-N: ایرانی باید دو کار بکند: اول اینکه بداند اسیر است، بعد اینکه ....(نیما یوشیج)

کتابخانه دو-ال: سه منظومه، ناظم حکمت / برگردان ثمین باغچه‌بان

وبلاگ دو -ال: چو جان آذرخرداد ز آذر خرداد / امیر حکیمی

پرسه در مشروطه: پرونده تغییر خط فارسی/ میرزا فتحعلی آخوندزاده

دو-ال: اسلام یعنی چه؟ (مکتوب شهری علی اکبر دهخدا)

کتابخانه دو-ال: خاطرات طوفانی (خاطرات حسن تقی‌زاده)

دو-ال: تفاوت سعدی و حافظ

شورای گسترش زبان: صفت شهر مصر (سفرنامه ناصرخسرو)

بیشتر