عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

مرسی جناب سروان

زن من میشی؟

یادش بخیر وقتی که پرتقال هسته داشت

کت و شلوارت چهار شنبه آماده ست!

میری پاریس, برو پاریس!

عجب جایی اومدیم!

همش تقصیر منه

کی میگه مُرده رای نمیده!

نقش احمدی نژاد در تقلبات انتخابات آمریکا!

جان پدر کجاستی؟

بیشتر