عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

...

مونالیزا بعد از یک هفته اقامت در تهران

مونالیزا بعد از یک هفته اقامت در تهران :)))

به مناسبت نیمه شعبان

ارشاد گردشگران: توکا نیستانی - برایِ جلبِ گردشگران خارجی‌ طرح ارشاد توریستهای خارجی‌ اعلام شد. به ایران سفر کنید و بازداشت شده و مهمانِ پلیس ارشادِ امرِ به معروف و نهیِ از منکر باشید!

توکا نیستانی - برایِ جلبِ گردشگران خارجی‌ طرح ارشاد توریستهای خارجی‌ اعلام شد. به ایران سفر کنید و بازداشت شده و مهمانِ پلیس ارشادِ امرِ به معروف و نهیِ از منکر باشید! :-)

 

 

 

طرف کور بود!

داور ایران و آرژانتین

Artist Unknown

دوازدهمین بازیکن آرژانتین - مانانیستانی

مانا نیستانی

.........

.......

دمی با دوستانِ کلیمی

......

بیشتر