بلاگ

بیشتر

کنشگر هشیار کیست؟ (چهارم)

شلکن سفتکن پای صندوق رأی! صمدآقا در یکی از فیلمهای ...

سپاسگزاری از جهانشاه

  «ایرونی» نهادساز نبوده و نیست.  ما سابقه نگهداری از...

از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر...

یکی دو ماه پیش در صفحه فیسبوک یکی از دوستان بسیار ...

جوگیر

ساعت سه از خانه زدم بیرون سه چهار دقیقه پیاده رفتم ...

رضا پهلوی : با اندوهی عمیق خبردرگذشت دکتر عبدالمجید مجیدی را دریافت و قلبا متاسف شدم

۵ اسفند ماه ۱۳۹۲ با اندوهی عمیق خبردرگذشت دکتر ...

زندگی تو آمریکا:‌ چهار مورد

این بلاگ اول در ایرانوایر پست شد. برای چند روز ...

تنهایی...

تنهایی.. همه ی سهم من بود از شبنم های عشق بی ...

مناظره پهلوی و مشیری

حالا که آقای مشیری اینهمه به مناظره با رضا پهلوی ...

بیشتر