عمومی

دنبال کن

فرشید


عضو از ۱۸ بهمن ۱۳۹۱

کدامیک مقصر اصلی گرانی‌ها و تورم اقتصادی ایران هستند؟


جواب

با در نظر گرفتن سطح درک سیاسی ایرانیان آیا راضی هستید آنها از طریق صندوق رای در تعیین آینده و سرنوشت شما و عزیزانتان تاثیر داشته باشند؟


جواب

در تقابل احمدی‌نژاد و ساختار سنتی حاکم موضع شما چیست؟


جواب

تعطیلات آخر هفته مناسب برای ایران کدام است؟


جواب

تحریم ورزش قهرمانی در ایران توسط مردم به دلیل وجود تبعیض جنسیتی


جواب

کدام گزینه را برای ایران ترجیح می‌دهید؟


جواب

بیشتر