عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ فروردین ۱۴۰۱

بوقلمون ترکیه!

بزرگترین معضل اجتماعی: نادانی در چگونگی معرّفی معضلات اجتماعی!

زن نعناپونه‌ای

خانم خبرنگار در ضیافت عید فطر کاخ سفید !!!

مَشکِ اَشکِ خُشک

رمضان و کودک‌آزاری با گرسنگی!

برگ سبزی، تحفۀ درویش!

بیشتر