عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ فروردین ۱۴۰۱

تفاوت بازیافت امسالتان با پارسالتان چیست؟!!!

عطّار روح بود و سنائی دو چشم او

باش تا دینگش درآد...

روز جهانی زن؛ از هرروزه‌روز تا سالی‌یه‌روز

نادر نادرپور؛ مَردی در انتظار خویش

رمضان و کودک‌آزاری با گرسنگی اجباری!

خانه‌تکانی یخچال!

چپ ایرانی و ترجمان ریشخند چپ یونانی!

کجا میخوابین امشب؟!

فرشته مولوی میگوید؛ این داستان است که سراغ نویسنده میرود.

بیشتر