عمومی

دنبال کن

فرشید


عضو از ۱۸ بهمن ۱۳۹۱

بی بی سی: انقلاب و سرمايه داری؛ آسيب‌های ملی شدن صنايع بخش خصوصی

رادیو فردا: حکومت آینده سوریه با اسرائیل دشمنی نخواهد داشت

کدامیک مقصر اصلی گرانی‌ها و تورم اقتصادی ایران هستند؟

روشنگر نسل سوخته: مناظره جنجالی امام نقی (ع) با استاد بهرام مشیری

luna: هفت دهه اسلامگرایی و تروریسم در ایران

بی بی سی: محمد تقی برخوردار؛ مردی که به خانه های ایران رفاه آورد

با در نظر گرفتن سطح درک سیاسی ایرانیان آیا راضی هستید آنها از طریق صندوق رای در تعیین آینده و سرنوشت شما و عزیزانتان تاثیر داشته باشند؟

هر که گریزد ز خراجاتِ شهر ... بارکشِ غول بیابان شود.

دلم از مرگ بیزار است که مرگِ اهرمن‌خو آدمیخوار است

چرا برای بی‌دین بودن باید مطالعه کرد و به نقد علمی دین همت گماشت، اما برای دین‌داری ارث پدری ...

بیشتر