عمومی

دنبال کن

فرشید


عضو از ۱۸ بهمن ۱۳۹۱

بی بی سی: انقلاب و سرمايه داری؛ آسيب‌های ملی شدن صنايع بخش خصوصی

رادیو فردا: حکومت آینده سوریه با اسرائیل دشمنی نخواهد داشت

روشنگر نسل سوخته: مناظره جنجالی امام نقی (ع) با استاد بهرام مشیری

luna: هفت دهه اسلامگرایی و تروریسم در ایران

بی بی سی: محمد تقی برخوردار؛ مردی که به خانه های ایران رفاه آورد

مصائب آنا: انقلاب اسلامی ایران و انگاره‌های دوگانه‌ی جنسی

دویچه‌وله فارسی: خط فارسی؛ دورانداختنی یا قابل درمان؟

محمد قائد: به مردگان نمره انضباط بدهید و بگذارید استراحت کنند.

http://secularatheist.wordpress.com/: برای چه آزادی میخواهیم؟ برای دیسکو و کنار دریا؟

Gooya News: حراج فلامینگو به قیمت 5 هزار تومان

بیشتر